ปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องให้ธนาคารส่งแผนการของพวกเขาซึ่งระบุรูปแบบและจำนวนเจ้าหน้าที่ธนาคารที่คร่าวๆภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ในปีนี้กสิกรไทยมีแผนจะปิดสาขาบางสาขาและเปิดสาขาใหม่ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการนี้มีการปิดสาขากว่า 50 แห่งและเปิดสาขาใหม่ 10-20 สาขา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาปิดสาขาประมาณ 180 แห่ง “ธนาคารยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับจำนวนสาขาที่จะถูกปิด

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้บริการ “Kattiya กล่าว “แม้ว่าบริการผ่านธนาคารบนมือถือจะเพิ่มขึ้น 100% แต่การทำธุรกรรมผ่านสาขายังไม่ลดลง ธนาคารต้องเปิดสาขาเนื่องจากลูกค้ายังคงใช้บริการสาขาอยู่ ธนาคารกสิกรไทยจะสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บริการที่เรียกว่าง่ายเช่นการฝากและถอนเงินผ่านเครื่องอัตโนมัติธนาคารทางดิจิทัลและธนาคารแทน ทักษะของพนักงานในสาขาจะได้รับการยกระดับให้มีการให้บริการเช่นการให้คำปรึกษา