“กรธ.” ยันหากรัฐบาลส่งสัญญานให้มีลต.ท้องถิ่นก่อน ต้องแก้ก.ม.5 ฉบับให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญ ด้าน “โฆษก วิปสนช.” พร้อมรับมือหากเป็นนโยบายรัฐบาล นายชาติชาย ณ เชียงใหม่  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการแก้กฎหมาย 5 ฉบับเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า มีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเพื่อไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญใหม่โดยเฉพาะมาตรา 249 – 256 ใน 6 มาตรานี้

ล้วนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นการบริหารท้องถิ่นอำนาจหน้าที่โครงสร้างที่มาของท้องถิ่น รวมถึงที่มาของรายได้ในการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นหากจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทำงานของท้องถิ่นซึ่งกฎหมายที่รองรับการทำงานนี้มีทั้งหมด 5 ฉบับได้แก่ 1.กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส่วนท้องถิ่นมีรายละเอียดเกี่ยวกับอบต. เทศบาล อบจ.เขตปกครองแบบพิเศษ อย่างพัทยาและกรุงเทพมหานคร ซึ่งการจะยุบรวมหรือควบรวมนั้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น 3.กฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 4.กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่นและ 5.กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปรับแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews